Hals Marineforenings sangkor 25 år

Asgar Sten Mørck

I 1997 fik daværende sognepræst i Hals kirke, Asger Sten Mørck, den gode ide, at Hals Marineforening skulle have et mande-sangkor. Under en ferie på Ærø havde Asger hørt en CD med det lokale sømandskor i Marstal, og ved denne lejlighed fik han ideen til at oprette et sangkor i regi af Hals Marineforening.

På et bestyrelsesmøde den 9. juli 1997 fortalte Asger om sin ide. Bestyrelsen tog godt imod forslaget, og i efteråret startede koret så op.

Som Asger siger, findes der ikke nogen protokol eller andre dokumenter fra dengang, som angiver den nøjagtige dato for opstarten.

Til den første sangaften mødte der et pænt antal medlemmer op, og fra en forholdsvis beskeden start, har koret i dag udviklet sig til at bestå af 54 sangfornøjede struber. Her iblandt 5 musikere. Formålet med Marinekoret er at styrke sammenholdet i Hals Marineforening og dyrke det gode kammeratskab, hvilket til fulde er lykkedes.

Hals Marinekor er en populær del af lokalsamfundet i Hals og omegn. Koret deltager så vidt muligt i alt, hvad vi bliver inviteret til i Aalborg kommune. På den måde præsenterer koret Hals Marineforening på allerbedste vis, når vi stiller op i vores flotte sorte cardigans og hvide t-shirts med Marineforeningens logo på brystet. På den måde er vi med til at give Hals Marineforening den bedst tænkelige reklame, og vi er stolte over at være en vigtig del af Marineforeningens billede udadtil.

Vores sangprogram er ret omfattende indenfor de melodier, der omhandler korets maritime forankring. Vi elsker at komme ud at optræde for folk, med vores glade sange og lystige viser om fjord og hav.

Korleder Ole Peter