Marinekoret

I Hals Marineforening har vi et sangkor, akkurat som man har andre steder i lokalafdelingerne under Danmarks Marine-forening.

Formålet med Marinekoret er at styrke sammenholdet, og det gode kammeratskab. Vi er i øjeblikket ca. 40 medlemmer, herunder 6 musikere, der mødes i Marineforeningens hus på havnen, mandag kl. 19.00 i de lige uger. I vort repertoire indgår bl.a. sange, der afspejler korets maritime forankring.

Marinekoret har sin egen selvstændige bestyrelse og økonomi. Det er gratis at være medlem af sangkoret. Dog er det en betingelse, man melder sig ind i Marineforeningen og betaler kontingent til denne.

Vi søger altid nye medlemmer såvel sangere som musikere. Det er ikke en betingelse, at man kan synge. Dog er det en fordel, hvis man kan lide at hygge sig. Det gør vi nemlig meget.

Ole P. C. – Kasserer.